dilluns, 15 de febrer del 2010

IX Congrés de la CGT de Catalunya, amb l’assistència d’uns 150 delegats i delegades en representació de 39 sindicats dels 41 que podien fer-ho

S’escull un nou Secretariat Permanent i es marquen línies d’actuació per als propers quatre anys

Entre el divendres 5 i el diumenge 7 de febrer, s’ha desenvolupat a la Universitat de Lleida el IX Congrés de la CGT de Catalunya, amb l’assistència d’uns 150 delegats i delegades en representació de 39 sindicats dels 41 que podien fer-ho.
Hi han assistit amb caràcter d’observadors representants de dos sindicats de recent creació, el d’Activitats Diverses de Berga (un sindicat reconstituït) i el Sindicat de la Muntanya PILUM-CGT amb seu a Sort i adherit a la Federació Intercomarcal de Ponent.
En aquest congrés, en el qual es presentava una única candidatura, ha estat escollit Bruno Valtueña (del sindicat del Metall del Baix Llobregat) com a Secretari General de la CGT de Catalunya, càrrec que ja havia ostentat en els dos últims anys després del Congrés Extraordinari de Reus de gener de 2008.
La resta del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya estarà format per:
Secretari d’Organització: Joaquim Garreta (Banca Barcelona)
Secretari d’Acció Sindical: Juan Antonio Sánchez (Metall Garraf)
Secretari d’Acció Social: Ermengol Gassiot (Activitats Diverses Terrassa)
Secretari d’Administració i Finances: José Sorni (Metall Barcelona)
Secretària de Jurídica: Blanca Rivas (Activitats Diverses Lleida)
Secretari de Formació: Francisco Martín (Metall Anoia)
Secretari de Comunicació: Carles García (Ensenyament Barcelona)
Secretari de Salut Laboral: Francisco Pozo (Metall Baix Llobregat)
Secretària de Gènere: Isa Garnika (Sanitat Barcelona)
Com a Coordinador de la revista "Catalunya" ha estat escollit Joan M. Rosich (Activitats Diverses Baix Camp).
En el IX Congrés no s’han pogut adoptar acords específics sobre acció sindical davant la impossibilitat d’arribar a unes propostes consensuades que poguessin ser aprovades per una majoria de l’organització, per la qual cosa es treballarà a partir dels acords adoptats en el XVI Congrés Confederal de la CGT realitzat a Málaga el passat mes de juny i de la resta d’acords adoptats en els diversos congressos de la CGT de Catalunya. Des del Sindicat de Banca de Barcelona s’ha fet una petició en el sentit de que en una pròxima Conferència Sindical s’adoptin nous acords sobre acció sindical.
El que si s’ha aprovat és una resolució criticant les noves mesures antisocials que està preparant el govern i les propostes de reforma de les pensions, en el camí de l’aprovació d’una reforma laboral, reafirmant-nos en la necessitat de convocar una vaga general per a fer front a la crisi capitalista i les polítiques econòmiques del govern i la patronal. Entre les propostes que inclou tenim el repartiment del treball mitjançant la reducció de la jornada laboral a 35 hores i l’eliminació de les hores extres, la creació d’un salari social de 1200 € i la defensa d’uns serveis públics de qualitat per a tothom.
Pel que fa a l’acció social, considerada una aposta de futur que cal potenciar des de l’anarcosindicalisme, s’han acordat les línies d’actuació social per als pròxims anys per la construcció d’una alternativa llibertària al capitalisme, centrades en la lluita contra la precarietat, l’atur i l’exclusió social, en potenciar l’autoorganització de les persones afectades, i en el treball conjunt amb col·lectius i moviments socials afins.
Entre els acords d’acció social destaca la defensa de l’ensenyament públic, la lluita contra els efectes la LEC i el Pla Bolonya, la potenciació de l’autogestió i universalitat dels serveis públics (educació, sanitat, prestacions socials,…), el suport als moviments de defensa de la terra, la solidaritat amb les persones immigrants en defensa dels seus drets, la defensa del dret a una vivenda digna, el suport a la creació d’espais autogestionats, la potenciació d’una banca pública i la defensa d’unes condicions de vida dignes per a les persones d’edat avançada.
En el congrés també s’han aprovat resolucions en solidaritat amb el poble d’Haití i per la llibertat dels presos polítics.
Durant la setmana s’han portat a terme a Lleida unes jornades culturals amb les exposicions "25 anys de CGT" i "La repressió al moviment llibertari", xerrades sobre "Les lluites dels i les treballadores", "Sindicats i món laboral" i "Anarquisme i alliberament nacional" així com la presentació del llibre “25 anys de CGT”.
Resolució del IX Congrés de la CGT de Catalunya
El govern, la patronal i els sindicats majoritaris durant aquesta setmana s’han estat reunint amb l’excusa de trobar solucions per a sortir de la crisi capitalista. Entre els temes tractats destaquen:
• Abaratir les extincions de contracte amb la potenciació del denominat “Contrato de fomento del empleo”, que comporten una compensació per acomiadament de només 33 dies per any treballat.
• Adaptar les reduccions de jornada relacionades amb la conciliació entre la vida laboral i familiar al criteri d’organització del treball de les empreses.
• Intervenció de les inspeccions de treball en les baixes mèdiques que tenen els i les treballadores, incrementant el control de la Seguretat Social en coordinació amb les mútues privades.
• Reforma del Pacte de Toledo ampliant en 5 anys el període de cotització per al càlcul de les pensions i endarrerint l’edat de jubilació en 2 anys.
La CGT de Catalunya refusa rotundament els termes d’un debat on s’hi estan jugant els interessos de la classe treballadora i que apunten a que l’esforç per a sortir de la crisi recaurà una vegada més en els i les treballadores.
A data d’avui, les successives reformes laborals han fracassat en fomentar un treball estable i de qualitat. En els darrers 10 anys l’Estat Espanyol ha tingut sempre un dels nivells d’atur més alts de la Unió Europea, fet que amb la crisi s’ha accentuat. Aquesta realitat mostra com les mesures realitzades fins ara per a potenciar el treball juvenil han estat paraules buides de resultats reals.
Els empresaris en els darrers 10 anys han estat obstaculitzant reiteradament el dret dels i les treballadores a la seva conciliació familiar. S’ha emprat l’absentisme per a culpabilitzar els treballadors que pateixen una baixa posant en qüestió, a més, al personal mèdic. Enfocat així el debat, s’està abordat la salut dels treballadors/es des dels interessos de les empreses i de la patronal i és vergonyós que el govern i els sindicats majoritaris entrin en aquest joc.
A més a més, els darrers dies el govern han obert la porta a que s’introdueixi un sistema mixt privat-públic de pensions, un dels objectius que fa anys ha tingut la patronal amb l’allargament del període necessari de cotització.
La CGT de Catalunya, reunida en el seu IXè Congrés a la ciutat de Lleida, planteja la necessitat de cercar una sortida a la crisi a partir dels interessos dels treballadors i treballadores, i es referma en les següents mesures per a aconseguir-ho:
- Repartiment del treball mitjançant la reducció de la jornada laboral a 35 hores i l’eliminació de les hores extres.
- La creació d’un salari social de 1200 €.
- Defensa d’uns serveis públics de qualitat per a tothom.
Per a tot això, la CGT de Catalunya reitera la crida a que els i les treballadores lluitin per a la defensa dels seus interessos mobilitzant-se i anant cap a una vaga general per a capgirar aquesta dinàmica de claudicació i sotmetiment a que ens estan portant les cúpules pactistes dels sindicats majoritaris i els mal anomenats partits polítics d’esquerres per a satisfer la voracitat insaciable del món empresarial.
Només ens queda un camí, dignitat i lluita.
Lleida, 7 de febrer de 2010
Reportatge fotogràfic a:
www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article3576

L'índex de sinistralitat laboral a Catalunya baixa un 18% el 2009 i l'accidentalitat greu es redueix un 25%

El Departament aplica noves estratègies per continuar la tendència a la reducció de la sinistralitat laboral a Catalunya

  • En els darrers deu anys la sinistralitat laboral s’ha reduït gairebé a la meitat a Catalunya, i de prop del 40% pel que fa als accidents de treball mortal
L’any passat l’índex d’incidència de sinistralitat laboral –nombre d’accidents per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social- a Catalunya es va reduir en un 18,2% respecte a 2008.

Aquesta reducció de la sinistralitat ha estat particularment notable pel que fa a l’índex d’incidència dels accidents greus, que ha baixat un 24,8%. En canvi, pel que fa als accidents laborals mortals l’índex d’incidència ha augment, passant de 3,7 a 4,1.

Malgrat que l’any 2008 ja es va assolir el valor mínim pel que fa a l’índex d’incidència de sinistralitat laboral dels deu anys exercicis, enguany la sinistralitat laboral ha mantingut la seva tendència a reduir-se progressivament.
Els índexs d’incidència són la dada més adequada per fer el seguiment de l’evolució de la sinistralitat, perquè eliminen l’efecte distorsionador que produeix en les xifres absolutes els canvis en el volum de la població ocupada que hi ha al llarg dels anys.
EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA* D’ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA. 2000 – 2009
 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lleus
8.222
8.149
7.588
6.860
6.163
5.745
5.899
5.674
5.255
4.300
Greus
67
74
71
65,2
64,1
54,1
45,6
45,9
41,6
31,3
Mortals
6,8
6,8
7,8
6,2
5,9
3,9
5,2
3,7
3,7
4,1
 
*Nombre d’accidents per cada 100.000 treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social.
FONT: Departament de Treball

 
EVOLUCIÓ ÍNDEXS SINISTRALITAT 2000 – 2009
Pel que fa a les xifres absolutes d’accidents a Catalunya, l’any passat es van reduir els lleus i particularment els greus, que van passar de 1.161 el 2008 a 817 el 2009, una reducció del 29,6%. En els mortals s’ha passat de 105 a 107.
 
 
EVOLUCIÓ DELS ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA. 2000 - 2009
 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lleus
181.755
187.045
181.958
168.293
155.852
151.149
161.586
159.676
146.653
112.143
Greus
1.487
1.700
1.685
1.601
1.620
1.423
1.250
1.292
1.161
817
Mortals
151
155
186
151
149
102
143
105
105
107
Total
183.393
188.900
183.829
170.045
157.621
152.674
162.979
161.073
147.919
113.067
 
FONT: Departament de Treball
 
La sinistralitat per sectors
 
 
En índexs d’incidència, la indústria és el sector on més ha disminuït la sinistralitat durant l’any  2009 (-21,4%), seguida de la construcció (-19%), l’agricultura (-15,6%) i els serveis (-11,6%). 
 
Pel que fa als accidents mortals, els índexs d’incidència s’han reduït a la indústria (d’un 10,4%) i a l’agricultura (-28,1%). En canvi, els índexs de sinistralitat mortal a la construcció han pujat un 19,2%, i un 22,9% als serveis. La sinistralitat laboral mortal al sector de la construcció triplica la dels altres tres sectors econòmics i la xifra de treballadors morts a les obres el 2009 ha estat la mateixa que l’any anterior, de 28, però val a dir que en 15 dels casos les causes de l’accident van ser naturals –infarts o vessaments cerebrals durant la jornada-.
 
D’altra banda, ha estat al sector de la construcció on més ha baixat l’índex d’incidència d’accidents greus, d’un 27,7%, seguida de la indústria (-24,5), l’agricultura (-17,6%) i els serveis (-15,4%).
 
 
El 57% dels accidents mortals durant la jornada són per causes naturals o accidents de trànsit
 
Pel que fa a la tipologia dels accidents mortals, l’any passat 6 de cada 10 accidents laborals mortals van ser per causes naturals –per exemple vessaments cerebrals i infarts- o deguts al trànsit.
 
En xifres absolutes cal dir que els accidents laborals per causes traumàtiques –és a dir, caigudes d’alçada, cops, colgaments, contactes amb corrent elèctric, etcètera- van ser 46 durant el 2009, mentre que hi va haver 14 a causa d’accident de trànsit durant la jornada laboral, així com 47 accidents per causes naturals –és a dir, atacs de cor o vessaments cerebrals durant la jornada-.
 
Val a dir que, aplicant els criteris que utilitza Eurostat per establir els índexs d’Incidència de la sinistralitat laboral mortal, que exclou els accidents per causes naturals en el recompte, en els darrers anys els índexs han anat baixat de 2,49 el 2007 a 2,29 l’any
passat, xifres properes als 2 punts de la Unió Europea dels 15.


La sinistralitat laboral s’ha reduït gairebé a la meitat en 10 anys

L’evolució de la sinistralitat laboral a Catalunya els darrers 10 anys, on els índexs de sinistraliat laboral han baixat un -47,7% mostra que el Primer Pla de Govern de Prevenció de Riscos Laborals 2005-2008 i les accions dutes a terme pels agents socials i econòmics han donat els seus fruits en termes de reducció dels accidents a la feina. En el cas dels accidents laborals mortals la reducció dels índexs de sinistralitat a Catalunya en la dècada ha estat del 39,7%.

Ara bé, la voluntat del Departament és seguir rebaixant aquestes xifres el màxim possible, i per això el 2009 s’ha aprovat l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009-2012, continuadora d’aquell Pla de Govern i que incorpora noves mesures per seguir millorant la seguretat i salut en el treball a les empreses catalanes.
En el cas específic de la sinistralitat laboral mortal, les xifres dels darrers tres exercicis mostren una estabilització del nombre d’accidents, situats ja molt a prop de la mitjana de la Unió Europea dels 15.
L’evolució d’aquests anys mostra que cada vegada més les empreses catalanes han pres consciència de la importància de la prevenció no només per evitar les conseqüències dels accidents en les persones treballadores, que poden perdre la salut o la vida, sinó perquè millora la productivitat i la competitivitat de les empreses.
Malgrat tot, cal seguir treballant per consolidar aquesta tendència i és important recordar que les dificultats econòmiques no poden ser una excusa per reduir l’esforç en prevenció de riscos laborals, que no és una despesa sinó una inversió.


Els tècnics del Departament fan el 2009 més de 23.000 actuacions de control i assessorament sobre prevenció a les empreses
Durant l’any 2009 els 123 tècnics de seguretat i salut del Departament de Treball –71 dels quals estan habilitats per dur a terme tasques inspectores- han portat a terme 23.741actuacions d’assessorament i control en matèria de prevenció de riscos laborals a les empreses catalanes.
En el curs d’aquestes actuacions han formulat un total de 33.843 requeriments, que en prop del 90% dels casos -30.273- s’han acomplert per part de les empreses. Els tècnics habilitats han traslladat a la Inspecció de Treball un total de 439 propostes d’acta
d’infracció a empreses per incomplir la normativa de prevenció de riscos laborals.

A les actuacions dutes a terme pels tècnics i tècniques del Departament cal afegir les que fa la Inspecció de Treball en casos d’accidents greus i mortals, així com les campanyes específiques sobre sectors i empreses d’elevada sinistralitat.

D’altra banda, tant els tècnics com la Inspecció de Treball realitzen actuacions per controlar aquelles empreses que tenen uns índexs de sinistralitat especialment elevats o les que se centren en sectors amb major nombre d’accidents de treball, com per exemple la construcció.


Visites a més de 2.000 empreses amb risc de patir accidents amb lesions severes

El passat mes de novembre el Departament va posar en marxa un Programa per controlar un total de 2.131 empreses amb especial risc que els seus treballadors i treballadores pateixin lesions severes. La novetat d’aquest programa és que s’adreça no a les empreses on hi ha hagut els accidents –que ja es visiten en el marc d’altres programes d’actuació-, sinó a aquelles que per les seves característiques –sector d’activitat, dimensió de plantilla, etcètera- tenen més possibilitats de poden registrar accidents laborals amb lesios d’especial severitat.
L’objectiu és que, alhora que se sotmet a controls a les empreses que tenen accidents greus i mortals a través d’altres programes, reforçar, mitjançant l’assessorament dels tècnics dels Centres de Seguretat i Salut Laboral del Departament, la prevenció en aquelles empreses amb més possibilitats de tenir accidents d’aquestes característiques.

Cada empresa es visitarà dos cops, una primera vegada per a que el tècnic o tècnica comprovi les condicions de seguretat i salut al centre de treball, i una segona per verificar que s’han dut a terme les millores necessàries en matèria de prevenció proposades pel tècnic durant el transcurs de la seva primera visita.

Publicat el nom d’11 empreses sancionades per infraccions molt greus

Una altra mesura implantada a finals del 2009 i que s’afegeix a les actuacions de vigilància i control que es porten a terme mitjançant la Inspecció de Treball i els tècnics habilitats en seguretat i salut laboral ha estat la publicació del nom de les empreses que han tingut sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
El nom de les empreses es publica tant a la web del Departament de Treball com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A hores d’ara ja s’ha publicat el nom de 11empreses infractores.
 

dimecres, 10 de febrer del 2010

ONG catalanes rebutgen la militarització de l’ajuda a Haití

 ONG catalanes rebutgen la militarització de l’ajuda a Haití
La Fundació per la Pau, conjuntament amb altres ONG, han fet públic un manifest

Una trentena d’ONG han emès un manifest conjunt on denuncien el desplegament militar que hi ha hagut a Haití per distribuir l’ajuda, una tasca que han de dur a terme els cossos civils. El text també reclama que l’ajuda per la reconstrucció del país caribeny sigui de qualitat, deslligada d’interessos comercials i sense deute extern.

Nota de premsa - 29 de gener de 2010
ONG catalanes rebutgen la militarització de l'ajuda que s'està donant a Haití i exigeixen que l'ajuda a la reconstrucció del país sigui de qualitat, deslligada d'interessos comercials i sense deute extern

Davant la tragèdia que està patint el poble d’Haití, milers de persones, entitats socials i institucions arreu del món s’han mobilitzat ràpidament per a fer l’ajuda d’emergència i reconstrucció del país possible. Entre elles, les organitzacions no governamentals i moviments socials a Catalunya han respòs a la gravetat de la situació, cadascuna des de les seves capacitats i sector d’actuació, amb la immediatesa que els ha estat possible i intentant que aquesta resposta fos coordinada i adaptada a les necessitats i demandes de la població.

Les entitats sotasignants volem expressar un cop més la nostra solidaritat i suport amb el poble d’Haití. Però també ens veiem en la obligació d’expressar la nostra profunda preocupació per algunes qüestions relacionades amb com s’està desplegant l’ajuda d’emergència i com es poden desenvolupar les tasques de reconstrucció.

En aquest sentit, i en primer lloc, volem expressar el nostre rebuig a la militarització de l’ajuda que s’està donant a Haití, per part tant de l’exèrcit d’Estats Units (amb 16.000 militars desplegats o per desplegar a la zona), com de la Unió Europea (6.000 efectius) i d’altres cossos militars (NNUU ha anunciat que 3.500 cascos blaus se sumaran als 9.000 que ja formen part de la Missió per l’Estabilització d’Haití, la MINUSTAH; als que s’han d’afegir altres contingents com els 2.000 soldats de Canadà, o els prop de 2.000 de Brasil). Aquesta presència militar a Haití s’ha desplegat de forma descoordinada, amb decisions unilaterals dels diferents països, i sense una missió definida o clara. I el que és més greu, sense que el poble o les institucions haitianes ho hagin sol·licitat. El paper de lideratge i control de zones estratègiques que s’ha autoatorgat l’exèrcit d’Estats Units no només és del tot il·legítim, sinó que està entorpint greument les tasques d’ajuda de les ONG, posant en perill la vida dels milions d’afectats pel terratrèmol. També cal valorar el tipus i forma de lliurar l’ajuda d’emergència, vetllant especialment per la dignitat de les persones, donant especial atenció a dones, nens i nenes, especialment vulnerables i discriminats en moltes de les formes de lliurament escollides.

Ens volem sumar a les veus que s’aixequen a Haití i entre la societat civil internacional per demanar una resposta no militaritzada, formada per cossos civils i que compti amb l’enorme potencial humà i de societat civil organitzada amb que compta Haití.

Pel que fa a l’ajuda d’emergència i reconstrucció, volem insistir en la importància que els recursos que s’ofereixin per part dels donants siguin deslligats d’interessos comercials d’aquests. Aquests recursos han de ser donacions, no préstecs, de forma que no generin nou endeutament. El govern espanyol hauria de renunciar a l’ús d’instruments com els crèdits FAD, fons reemborsables i lligats a la compra de béns i serveis espanyols, utilitzat anteriorment en emergències similars com les de d’Huracà Mitch a Centre-amèrica o el Tsunami al Sud-est asiàtic.

A més de no generar nou deute, governs i institucions financeres internacionals haurien de cancel·lar de forma immediata i incondicional el deute extern il·llegítim d’Haití. Haití, tot i haver rebut una important promesa de reducció de deute al juny de 2009, té encara un deute pendent de 891 milions de dòlars, principalment amb institucions com el FMI, el Banc Interamericà de Desenvolupament o el Banc Mundial, i països com Taiwan o Veneçuela. Governs com el francès o l’italià, ja han anunciat cancel·lacions de deute, i el Club de París (agrupació de països creditors de l’OCDE) ha instat a tots els seus membres a procedir de la mateixa manera. El Govern espanyol és creditor d’un deute de 28.57 milions d’euros (31/12/2008) d’Haití, i tot i les demandes de la societat civil, encara no ha anunciat cap acció per a procedir amb la seva immediata i incondicional cancel·lació.

Aquesta cancel·lació hauria de ser el primer pas per un reconeixement i restitució dels deutes històrics, ecològics i socials que els països del Nord tenim amb Haití. La llarga història de colonialisme i ocupacions que ha patit Haití, començant per la colonització espanyola i francesa, i seguint per la ocupació i intervencionisme nord-americans, així com les injustes relacions econòmiques i comercials amb el país i l’explotació dels seus recursos naturals i dels seus treballadors per part d’empreses transnacionals, han esdevingut en un important deute històric, ecològic i social que els països del Nord haurien de reconèixer i restituir al poble d’Haití.

És important que s’actuï de forma contundent, no només en el moment de l’emergència, sinó per a posar els fonaments per a que el poble d’Haití pugui reconstruir el seu país, des de l’exercici de la seva legítima sobirania. És doncs el moment també per revisar les polítiques econòmiques i acords comercials imposats a Haití al llarg de les darreres dècades, i els impactes que aquestes han tingut en l’empobriment i la crisi alimentària que ha patit Haití, amb especial incidència a les dones. Per a garantir un futur per al poble haitià, lliure de l’explotació i la dominació que ha patit fins ara, caldrà no només recursos i ajuda humanitària, sinó una reversió profunda de les relacions comercials, financeres i polítiques amb el país.

Catalunya, 26 de gener de 2010

ENTITATS SIGNANTS

1.ACSUR-Las Segovias
2.ALBA SUD
3.AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenas
4.Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga
5.Associació Catalana Enginyeria sense Fronteres
6.Asociación de Uruguayos en Catalunya
7.Col·lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament
8.Col·lectiu RETS: Respostes a les Empreses Transnacionals
9.Cooperacció
10.Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines
11.Dones per Dones
12.Ecologia Política
13.EdPAC - Educació per a l'Acció Crítica
14.Educació Sense Fronteras
15.Entrepobles
16.Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament
17.Fundació Babel Punt de Trobada
18.Fundació per la Pau
19.Icaria Editorial
20.Imatges per a la Solidaritat
21.Inshuti
22.Jovesolides Catalunya.
23.Justícia i Pau
24.Lliga dels Drets dels Pobles
25.Medicus Mundi – Catalunya
26.Nova - Centre per la Innovació Social
27.Observatori de Drets Humans - DESC
28.Observatori del Deute en la Globalització
29.Pro-Educart
30.SETEM – Catalunya
31.Solidaritat i Comunicació (SICOM)
32.Solidaritat Sense Mons
33.Som-hi Voluntaris
34.UNIPAU - Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat del Vallès
35.Veterinaris sense Fronteres

FONT: FUNDACIÓ PER LA PAU 

dijous, 4 de febrer del 2010

Videos de la festa de "La Corrid" 2010, a Puig-reig

Feu un tast de la festa observant els vídeos del 2010:

dimarts, 2 de febrer del 2010

Es clausura el Fòrum Social Català (declaració final)

Crida a organitzar una àmplia mobilització contra l’Europa del Capital, la Crisi i la Guerra, al llarg d’aquest semestre durant la presidència espanyola de la UEDurant les dues jornades del FSCat 2010 que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona el dissabte i diumenge, 30 i 31 de gener, van assistir-hi més de 3000 persones. Durant els dos dies es van organitzar més de 100 seminaris i tallers, exposicions i altres activitats culturals amb un clar sentiu reivindicatiu amb l’objectiu de plantejar alternatives a l’actual crisi del sistema capitalista amb les seves múltiples vessants.
El FSCat 2010 es va clausurar el diumenge al migdia amb un dinar popular al claustre de la Universitat. Abans va tenir lloc una concorreguda Assemblea de Moviments Socials, o­n els moviments i col·lectius de Catalunya van exposar les seves reivindicacions i les accions que es portaran a terme durant aquest any. A l’Assemblea, van ser moltes les crides per la unitat del les accions dels diferents col·lectius i per fer un front comú davant les polítiques de la Unió Europea, que durant aquest semestre presideix l’estat espanyol.
L’Assemblea es va concloure amb la lectura d’una declaració unitària que recull les principals denúncies i reivindicacions dels col·lectius que van participar i organitzar el FSCat 2010. A la declaració es fa també una crida per participar en la propera Assemblea que tindrà lloc el 13 de febrer a les 10 hores, a l’Ateneu la Torna (carrer Sant Pere Màrtir, 37, Barcelona).
En la declaració final es feia una crida a organitzar una àmplia mobilització contra l’Europa del Capital, la Crisi i la Guerra, al llarg d’aquest semestre durant la presidència espanyola de la UE: Cridem a organitzar una important mobilització els dies 4, 5, 6 i 7 de juny, durant la cimera de caps d’estat de la UE i dels països del Mediterrani, que tindrà lloc a Barcelona. També cridem a preparar les mobilitzacions de l’1 de Maig contra l’Europa del Capital, i a donar suport actiu a les convocatòries del 8 de Març, Dia de les dones. També convidem a participar en les mobilitzacions que es faran a Madrid els dies 17 i 18 de maig, amb motiu de la cimera de caps d’estat UE-Amèrica Llatina.
Contra la seva crisi, les nostres solucions. Combatem la crisi canviant el sistema!
>>> En document adjunt Declaració de l’Assemblea de Moviments Socials de Catalunya (FSCat 2010) i properes accions dels moviments socials de Catalunya:
http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf_17990_0_Declaracio_AMS_ProperesAc.pdf

FONT: CGT CATALUNYA