dimarts, 10 de març de 2009

Visita i opinió d´ocupació de la Universitat de Barcelona(UB) pel Pla Bolonya

Aquí teniu una visió de fora dins l´universitat de Barcelona(UB), en l´actualitat, en un dissabte tranquil:


I parlem amb Julià Mestieri, membre de l´assemblea del Barcelonès d´estudiants, sobre els motius de la ocupació de la Universitat, fent balanç de les lluites dutes a terme, els objectius actuals i de futur proper , i les motivacions davant l´aplicació del Pla Bolonya, en quan a mercantilització i limitació a l´accés a l´ensenyament superior universitari: